suomenkielisiä tekstejä

 

SUOMENKIELISIÄ JULKAISUJA

Talvitie, V. (2014). Tiedonmuodostus, ammattien välinen kilpailu ja keksimisen logiikka – mitä on tieteellisyys psykologin käytännön työssä. Psykologia, 49, 64-75.[avaa PDF]

Tieteessä tapahtuu -lehdessä ilmestynyt arvio Feistin ja Gormanin Handbook of the psychology of science.

Talvitie, V. (2010). Psykoanalyyttisen organisaatiodynamiika psykoanalyysia. Arvio teoksesta “Hate and love in psychoanalytic institutions: The Dilemma of a profession.” New York: Other Press. Psykoterapia, 4.

Talvitie, V. & Skoglund, R. (2010) Selittääkö biologinen psykiatria oireet tieteellisemmin kuin psykologinen? Duodecim, 1, 41-50. [avaa PDF]

Talvitie, V. (2009) Psykoanalyysin tieteenfilosofiasta ja sen ”brändin” tieteellisyydestä. Psykoterapia, 4, 364—373. [avaa PDF]

Talvitie, V. (2009) Reduktionismi, “unobservables” ja 1800-luvun metafysiikka – luurangoista neuropsykoanalyysin kaapissa. Psykoanalyyttinen psykoterapia, 5, 27-34. [avaa PDF]

Talvitie, V. (2008) Organisaatiokonsultaatio ja käytetyn auton ostamisen taito. Teoksessa K. Karjalainen & T. Totro (toim.), Näkyvään kätkeytynyt: Puheenvuoroja konsultoinnista ja yhteisödynamiikasta. Metanoia instituutti. [avaa PDF]

Talvitie, V. (2008) Kognitiivinen neurotiede, psykologinen selittäminen ja psykoterapia. Psykologia, 3, 168-182. [avaa PDF]

PUBLICATIONS IN ENGLISH
The articles are available by the kind permission of the publishers.

Talvitie, V. (2012) The Foundations of psychoanalytic theories – Project for a scientific enough psychoanalysis. Karnac.

Talvitie, V. & Ihanus, J. (2011) On neuropsychoanalytic metaphysics. The International Journal of Psychoanalysis.

Talvitie, V., & Ihanus, J. (2011) On the relation between neural and psychological mechanisms – neuropsychoanalysis and the “new mechanists”. Scandinavian Psychoanalytic Review, 33: 130-141.

Talvitie, V. (2009) Freudian unconscious and cognitive neuroscience: From unconscious fantasies to neural algorithms. London: Karnac Books.
[ORDER FROM AMAZON]

Talvitie, V. (2006) The Freudian unconscious in the context of the cognitive orientation. Doctoral Thesis presented on the 15th of September 2006. Helsinki: Digipaino. [VIEW PDF]

Talvitie, V. & Ihanus, J. (2006) The Psychic Apparatus, Metapsychology and Neuroscience – Toward Biological (neuro)Psychoanalysis. Neuro-Psychoanalysis, 8, 85–98.

Talvitie, V. & Tiitinen, H. (2006) From The Repression of Contents to The Rules of The (Narrative) Self: A present-day cognitive view to “The Freudian phenomenon” of repressed contents. Psychology & Psychotherapy: Theory, Research and Practise, 79 (june), 165–181.

Talvitie, V. & Ihanus, J. (2006) Response to Natsoulas. Neuro-Psychoanalysis.
[VIEW PDF]

Talvitie, V. & Ihanus, J. (2005) Biting the Bullet: The Nature of Unconscious Fantasy. Theory&Psychology, 5 (October), 659–678. [VIEW PDF]

Talvitie, V. (2003) Repressed Contents Reconsidered: Repressed Contents and Dennett’s Intentional Stance -Approach. Theoria et Historia Scientiarum, 2: 19-30.
[VIEW PDF]

Talvitie, V. & Ihanus, J. (2003a) On The Nature of Repressed Contents – A Working Through of John Searle’s Critique. Neuro-Psychoanalysis, 5, 133-142. [VIEW PDF]

Talvitie, V. & Ihanus, J. (2003b) Response to Commentaries. Neuro-Psychoanalysis, 5, 153-158.

Talvitie, V. & Ihanus, J. (2002) The Repressed and Implicit Knowledge. International Journal of Psychoanalysis, 83, 1311-1323.

keywords: psychoanalysis, cognitive science, repression, repressed, unconscious, Dennett, neuropsychoanalysis, computer metaphor, artificial intelligence, philosophy of mind
avainsanat: psykoanalyysi, kognitiotiede, torjunta, tiedostamaton, neuropsykoanalyysi, mielen filosofia, tekoäly, organisaatiokonsultaatio